Kvkk Bilgilendirmesi

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kısaltmasıdır. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunması ile ilgili kuralları belirler ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamayı amaçlar. Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza alınması, verilerin güvenliği, veri sahiplerinin hakları ve veri sorumlularının yükümlülükleri gibi konuları düzenler. KVKK, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları kapsar ve bu kurumlar, kişisel verileri korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Daha fazla kvkk bilgilendirmesi için https://baghashtag.com/kvkk-bilgilendirmesi/