KVKK Bilgilendirme Metni

Baghashtag, web sitesini ziyaret eden sizlerin, paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik İlkeleri” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Baghashtag tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Baghashtag tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. İlaveten ödemelerinizin güvenliğini ve elektronik ticari ileti alma tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır. Baghashtag tarafından sunulan hizmet kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

 • SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, “BARBAROS MAH. 189. SK. MURAT APT. NO: 5 C BAĞCILAR/ İSTANBUL Efkan Akbıyık Şahış firması olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

 • GİZLİLİK İLKESİNİN KAPSAMI

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Baghashtag, hizmet alan sizlere ilişkin kişisel bilgileri işbu “Gizlilik İlkeleri” kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu “Gizlilik İlkeleri”, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalardan Baghashtag sorumlu değildir. İşbu “Gizlilik İlkeleri” Baghashtag’ın kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait web siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Baghashtag web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Baghashtag’ın sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Baghashtag sorumlu değildir.

 • HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENDİĞİ

Baghashtag tarafından, Web Sitesi’nde verilen Hizmetler kapsamında bazı kişisel bilgileriniz toplanmaktadır. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir: ad-soyad, iletişim bilgileriniz, siparişinizle doğrudan ilgili gerekli bilgiler, siteden faydalanmanız ve Ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler, uyruğunuz, pasaport veya T.C. Kimlik numaranız, ödeme bilgileriniz, pazarlama ve iletişim tercihlerinize ilişkin kayıtlar, website’mizi ziyaret ettiğinizde IP adresiniz, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler, özellikler ile coğrafi bilgileri ve bize vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler kaydedilebilir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Kişisel bilgileriniz, Baghashtag’dan talep ettiğiniz hizmetin tarafınıza en iyi şekilde sağlanması, bir sonraki ziyaretinizde profil kaydınızın hazır bulunması vb. amaçlarla işlenmektedir. Kişisel bilgileriniz, ayrıca, Baghashtag’ın hizmetlerini geliştirmek, size yüksek seviyede hizmet sunmak, sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ilginizi çekmesini sağlamak, kalitesini arttırmak, gerektiği durumlarda ödemelerinizi gerçekleştirmek, bilgilerinizi güncellemek ve hesabınızı yönetmek ve sürdürmek ve üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir. Demografik bilgiler ise, sitemizin, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre yönlendirilmesi ve segmente edilmesi için kullanılmaktadır.

Ayrıca kişisel bilgiler, tarafınızdan da onaylanmış olmak ve her zaman onayın geri çekilmesi imkanı da sağlanmış olmak koşuluyla, size bültenler, tanıtım, reklam veya teklifler göndermek, kampanyalar ve özel fırsatlar ile ilgili bilgilendirmek ve diğer pazarlama iletişimleri için de kullanılabilir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimiz gereği, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli olması, Şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, vesair faaliyetlerinin sağlanması, ilgili mevzuat gereği sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, ve ayrıca yukarıda belirttiğimiz amaçlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın vs. amaçlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, Şirketimizin yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, grup şirketlerine, ortaklarına, aracılık /acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, kuruluşlara yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, web sitemiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, sosyal medya, SMS kanalları, web push – app push mesajları, site içi promosyon pop up’ları, e-posta ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ticari faaliyetlerimizi yürütmek, müşterilerimizle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

 • VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin istemlerinizi, yazılı olarak Baghashtag’a iletmeniz halinde Baghashtag istemin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu çerçevede kişisel veri sahipleri; (i) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, (vi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bunun dışında Baghashtag tarafından sunulan Hizmet’e ilişkin herhangi bir ticari elektronik ileti almak istememeniz halinde de buna ilişkin ret hakkınızı da info@Baghashtag.com adresine yapacağınız bildirim ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıtlar ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 • BİLGİ GÜNCELLEME KONUSUNDA SORU YA DA ÖNERİ

Kişisel bilgileriniz web sitemiz üzerinden kendiniz güncelleyebilirsiniz. Dilerseniz Müşteri Hizmetlerimiz aracılığıyla da değiştirebilirsiniz. Müşteri Hizmetlerimiz tarafından gerekli bilgilerin değiştirilebilmesi için; güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmeniz ve kimlik bilgilerinizi doğrulamanız gerekmektedir. Baghashtag web sitesi üzerinden ya da talebiniz üzerine size gönderilen e-mail üzerinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel bilgiler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.

 • ÖDEMELERİN GÜVENLİĞİ

Web sitemiz, alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için en yüksek ödeme güvenlik sistemlerinden birisi olan GlobalSign sistemine ve 3D Secure servislerine sahiptir. Baghashtag ‘Kredi kartı bilgilerinizi’ sadece satın alma aşamalarında kullanmaktadır. Başka hiç bir işlem için kayıt altında tutmaz. SSL sertifikası kullanımıyla bilgileriniz sadece Baghashtag tarafında satın alma aşamasında kullanılır.

 • ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMI

www.Baghashtag.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, www.Baghashtag.com web ve mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. Çerezler, “www.Baghashtag.com” web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil sitesi’nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

www.Baghashtag.com”, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil sitenin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. “www.Baghashtag.com”, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır. Baghashtag web sitesinde ve mobil uygulamasında, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.